POSAO

Započnite vašu karijeru sa nama

Kada je Kada smo 2005 pokrenuli KaNiko domaćinski odnos prema kupcu nam je bio glavni pokretač ideje o prodavnici sa dušom.
Prodavnica okrenuta različitim grupama kupaca i zadovoljavanju različitih potreba vuče nas da radimo na tome da im udovoljimo inovirajući nova rješenja kako bismo kupovinu učinili lakšom, bržom, boljom i isplativijom.

Naš uspeh leže upravo u našim zaposlenima. Zaposleni su snaga i pokretač svih naših uspeha. Ulaganjem u razvoj zaposlenih doprinosimo i razvoju lokalne zajednice.

Našim zaposlenima pružamo sigurno i stabilno zaposlenje, kao i mogućnost za profesionalno i lično ostvarenje.

Vaše prijave za aktuelne konkurse ili standardnu prijavu za posao možete poslati poštom na adresu:

Miljakovačke staze 28,
Beograd ili

email-om na: kaniko@kaniko.co.rs.

4 koraka

Biografija/CV

Propratno pismo/molba

Preporuke i

Dokumenti kao prilog

CV obrazac

OBRAZAC

Popratno pismo

Primeri

“KaNiko, prodavnice sa dušom”

Usred poteškoće leži prilika.